Video

मराठी भाषा

Posted on

विषय: मराठी भाषा. वक्ता: जयेश शत्रुघ्न मेस्त्री मराठी भाषा दिन २०१७, उत्कर्ष मंदिर, मालाड पश्चिम येथे विद्यार्थ्यांसमोर केलेले भाषण. भाषण ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा: https://www.youtube.com/watch?v=xYL5q4CBE54